Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Про сайт

Дипломний проект

Розробка та створення інтелектуальної системи дистанційного навчання у вигляді

Web-сторінки «Економіка підприємства»

Виконав студент групи К-1-14

Виходцев Вадим Вадимович

Керівник Герасимюк Віктор Іванович

Image