Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Лекції

Лекція №1 Підприємство як економічний суб’єкт господарювання, його функції та мета. Зовнішнє середовище господарювання та фактори впливу.

Відкрити

Лекція №2 Виробнича та загальна структура підприємства. Управління підприємством.

Відкрити

Лекція №3 Класифікація персоналу. Поняття нормування праці.

Відкрити

Лекція №4 Кадрова політика підприємства. Продуктивність праці.

Відкрити

Лекція №5 Форми та системи оплати праці. Продуктивність праці.

Відкрити

Лекція №6 Виробничі фонди та їх структура. Показники ефективного використання основних фондів підприємства.

Відкрити

Лекція №7 Знос та амортизація основних фондів.

Відкрити

Лекція №8 Виробнича потужність підприємства.

Відкрити

Лекція №9 Поняття та склад нематеріальних ресурсів підприємства

Відкрити

Лекція №10 Поняття, склад та структура оборотних коштів.

Відкрити

Лекція №11 Інвестиції. Оцінка економічного використання в умовах ринку.

Відкрити

Лекція №12 Методи планування. Види планів та їх структура.

Відкрити

Лекція №13 Виробничий процес та принципи його організації. Типи виробництва та їх характеристика

Відкрити

Лекція №14 Поняття та особливості формування виробничої програми.

Відкрити

Лекція №15 Основні показники виробничої програми.

Відкрити

Лекція №16 Поняття, показники та методи оцінки якості продукції. Стандартизація та сертифікація продукції.

Відкрити

Лекція №17 Собівартість продукції. Класифікація витрат.

Відкрити

Лекція №18 Структура цін. Методи ціноутворення.

Відкрити

Лекція №19 Сутність та завдання фінансової діяльності підприємства. Види прибутку.

Відкрити

Лекція №20 Види прибутку. Рентабельність підприємства.

Відкрити

Лекція №21 Сутність, види та порядок проведення реструктуризації підприємства. Суть механізму санації.

Відкрити