Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Самостійні роботи

Рекомендована література

Самостійна робота №1 Ринок і поведінка на ньому суб’єктів господарювання.

Відкрити

Самостійна робота №2 Класифікація підприємств за різними ознаками.

Відкрити

Самостійна робота №3 Кадрова політика підприємства.

Відкрити

Самостійна робота №4 Основні фактори росту продуктивності праці.

Відкрити

Самостійна робота №5 Ремонт основних фондів.

Відкрити

Самостійна робота №6 Шляхи прискорення обіговості оборотних коштів.

Відкрити

Самостійна робота №7 Шляхи прискорення обіговості оборотних коштів.

Відкрити

Самостійна робота №8 Тактичне та оперативне планування. Бізнес-план підприємства.

Відкрити

Самостійна робота №9 Основні напрямки науково-технічного прогресу (НТП). Суспільні форми організації виробництва.

Відкрити

Самостійна робота №10 Управління якістю продукції та шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції.

Відкрити

Самостійна робота №11 Шляхи зниження витрат собівартості продукції.

Відкрити

Самостійна робота №12 Основні показники оцінки фінансового стану підприємства.Резерви і фактори підвищення ефективності виробництва.

Відкрити