Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Рекомендована література

Базова

 1. Бойко В.В. Економіка підприємства України – Д.,1997 р.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства – К.: Каравела, 2002 р.
 3. Єщенко П.С. Сучасна економіка – К.: Вища школа, 2005 р.
 4. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – К.;1995 р.
 5. Шегда А.В. Економіка підприємства – К.:Знання, 2005 р.

Допоміжна

 1. Бєлов М. А. Планування діяльності підприємства – К.: КНЕУ, 2002 р.
 2. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства – К.: МАУП, 2003 р.
 3. Щукін Б. М. Інвестування — К.: МАУП, 2004 р.
 4. Щокин Г. В. Основи кадрового менеджмента — К.: МАУП, 2004 г.
 5. Янушкевич О.К., Плоткін Я.Д «Організація і планування виробництва» - Л.: Світ, 2005р.

Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про підприємництво» 1995 р.(зі змінами та доповненнями)
 2. Закон України «Про власність» 1995 р. (зі змінами та доповненнями)
 3. Закон України «Про підприємства в Україні» 1995 р. (зі змінами та доповненнями)