Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Семінарські заняття

Семінарське заняття №1 Підприємство в сучасній системі господарювання. Трудові ресурси.

Відкрити

Семінарське заняття №2 Капітал, виробничі фонди і нематеріальні ресурси.

Відкрити

Семінарське заняття №3 Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства. Система планування на підприємстві.

Відкрити

Семінарське заняття №4 Організація виробництва та його обслуговування. Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність.

Відкрити

Семінарське заняття №5 Витрати підприємства. Результативність діяльності підприємства. Антикризова діяльність підприємства.

Відкрити