Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Семінарське заняття №3

Тема заняття: Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства. Система планування на підприємстві.

Мета: Виявити рівень знань студентів.

Література

Основна

 1. Бойко В.В. Економіка підприємства України – Д.,1997р.
 2. Шегда А.В. Економіка підприємства – Київ: Знання, 2005р.

Додаткова

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – К.;1995р.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства – Київ: Каравела, 2002р.

Питання до семінарського заняття

 1. Інвестиції та їх класифікація.
 2. Капітальні вкладення підприємства.
 3. Джерела фінансування капітальних інвестицій.
 4. Абсолютна ефективність капітальних вкладень
 5. Коефіцієнти економічної ефективності капіталовкладень.
 6. Структура інвестицій.
 7. Напрямки використання інвестицій.
 8. Планування та методи планування виробничої діяльності підприємства.
 9. Принципи планування діяльності підприємства.
 10. Тактичне планування діяльності підприємства.
 11. Види планів.
 12. Стратегічне планування діяльності підприємства.
 13. Оперативне планування діяльності підприємства.
 14. Бізнес – план підприємства.

Задачі

 1. Підприємство мало щорічний прибуток 2000 тис. грн. На модернізацію обладнання плануються капіталовкладення в обсязі 2350 тис. грн. Цей захід спрямований на поліпшення якості продукції і має збільшити прибутки на 20 %. З’ясувати, чи доцільно інвестувати такий проект, якщо Е н = 0,2. Розрахувати термін окупності інвестицій.
 2. Завдяки застосуванню нової технологічної лінії собівартість одиниці продукції зменшилася з 3680 до 3650 грн. Нову технологічну лінію розраховано на річний випуск 120 тис. виробів. На її придбання і введення в дію вкладено коштів на суму 15 млн. грн. Обгрунтувати економічну доцільність застосування нової лінії, розрахувавши економічну ефективність і термін окупності інвестицій. Ен = 0,2.
 3. Визначити технологічну структуру капіталовкладень і головний напрям зміни цієї структури за даними таблиці.
  Показник Капіталовкладення, тис. грн. Технологічна структура, %
  Плановий рік Звітний рік Плановий рік Звітний рік
  Будівельно-монтажні роботи 75,0 36,0
  Устаткування, інструмент, інвентар 9,0 29,5
  Проектно-пошукові роботи 3,0 0,18
  Інші 2,5 0,3
  РАЗОМ ? ? 100,00 100,00
 4. Визначити технологічну структуру капіталовкладень і головний напрям зміни цієї структури за даними таблиці.
  Показник Капіталовкладення, тис. грн. Технологічна структура, %
  Плановий рік Звітний рік Плановий рік Звітний рік
  Будівельно-монтажні роботи 45,0 69,0
  Устаткування, інструмент, інвентар 29,0 19,5
  Проектно-пошукові роботи 23,0 18,5
  Інші 3,6 7,0
  РАЗОМ ? ? 100,00 100,00