Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Семінарське заняття №4

Тема заняття: Організація виробництва та його обслуговування. Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність.

Мета: Виявити рівень знань студентів.

Література

Основна

 1. Бойко В.В. Економіка підприємства України – Д.,1997р.
 2. Шегда А.В. Економіка підприємства – Київ: Знання, 2005р.

Додаткова

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – К.;1995р.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства – Київ: Каравела, 2002р.

Питання до семінарського заняття

 1. Виробнича програма підприємства.
 2. Виробничий процес та його структура.
 3. Принципи організації виробничих процесів.
 4. Виробнича програма, її сутність та основні поняття.
 5. Основні показники виробничої програми.
 6. Планування виробничої програми.
 7. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі підприємства.
 8. Загальна характеристика продукції (послуг).
 9. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг).
 10. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.
 11. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).
 12. Стандартизація та сертифікація продукції (послуг).
 13. Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль.
 14. НТП та його значення.

Задачі

 1. Виробнича програма підприємства характеризується такими даними: готові вироби – 30570 тис. грн., товари культурно-побутового призначення – 294 тис. грн., роботи промислового характеру і послуги, виконані на сторону – 380 тис. грн., вартість запчастин, відпущених на сторону – 182 тис. грн. Незавершене виробництво на початок року становило 115 тис. грн., на кінець – 122 тис. грн. Залишки готової продукції на складах на початок року – 80 тис. грн., на кінець – 66 тис. грн. Визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції.
 2. Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей з чотирьох штук при послідовному і паралельному поєднанні технологічних операцій, якщо тривалість виконання операцій така: t1=8 с., t2=4 с., t3=3 с., t4=10 с., t5=5 с., t6=6 с. Кожна технологічна операція виконується на одному верстаті.
 3. Підприємство розпочало і нарощує виробництво електроустаткування. Постало завдання: або виготовляти необхідні комплектуючі обсягом 3000 шт. власними силами, або придбати їх при кооперованих зв’язках за договірною ціною 38 грн. за одиницю. У разі кооперованої поставки транспортні витрати не перевищать 6000 грн. за весь потрібний обсяг продукції. Валові витрати на власне виробництво необхідної кількості комплектуючих за окремими елементами будуть такі:
  • прямі матеріальні витрати — 40000 грн.;
  • оплата праці з відрахуваннями — 20000 грн.;
  • накладні витрати — 15000 грн.;
  • інші витрати — 50000 грн.
  Визначити економічно доцільний варіант отримання комплектуючих.