Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Семінарське заняття №2

Тема заняття: Капітал, виробничі фонди і нематеріальні ресурси.

Мета:Виявити рівень знань студентів з вивчених тем.

Література

Основна

 1. Бойко В.В. Економіка підприємства України – Д.,1997р.
 2. Шегда А.В. Економіка підприємства – Київ: Знання, 2005р.

Додаткова

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – К.;1995р.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства – Київ: Каравела, 2002р.

Питання до семінарського заняття

 1. Що таке основні фонди підприємства.
 2. Як класифікуються основні фонди підприємства.
 3. Структура основних фондів підприємства.
 4. Види оцінки основних засобів підприємства.
 5. Знос основних фондів підприємства (фізичний та моральний).
 6. Амортизація основних фондів підприємства.
 7. Показники ефективного використання основних фондів підприємства:
  • загальні показники;
  • часткові показники.
 8. Ремонт основних фондів підприємства.
 9. Види ремонтів.
 10. Виробнича потужність підприємства та її значення.
 11. Види виробничої потужності.
 12. Показники розрахунку виробничої потужності.
 13. Нематеріальні ресурси підприємства.
 14. Класифікація нематеріальних ресурсів підприємства.
 15. 1Оцінка нематеріальних ресурсів.
 16. Оборотні кошти підприємства та їх склад.
 17. Нормування оборотних коштів підприємства.
 18. Структура оборотних коштів підприємства.
 19. Показники ефективного використання оборотних коштів підприємства.
 20. Ефективне використання оборотних коштів підприємства.